Фүкүшима мужийн ойролцоо нийт 1163 монгол иргэн ажиллаж, амьдарч байна

Энэ тухай нийт 3 агуулга байна. Сүүлд 2016/11/22 шинэчлэгдсэн.

Энэ сэдэвт 2016/11/22 шинэчлэгдсэн
Мэдээ Видео Жиргээ Facebook
3 0 0 0
Та энэ тухай юу гэж бодож байна? (0)