Өвөлжилттэй холбоотой ажилд 1.1 тэрбум төгрөг хуваарилжээ

Энэ тухай нийт 39 агуулга байна. Сүүлд 1 сарын өмнө шинэчлэгдсэн.

Энэ сэдэвт 1 сарын өмнө шинэчлэгдсэн
Мэдээ Видео Жиргээ Facebook
39 0 0 0
Та энэ тухай юу гэж бодож байна? (0)