Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэхэд зориулж олон улсын байгууллагуудаас санхүүжилт авна

Манай улс COVID-19- аас урьдчилан сэргийлэх , хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөний хүрээнд Дэлхийн банк, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци, Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банктай зээлийн хэлэлцээр хийх нь зүйтэй гэж Засгийн газар үзжээ. Мөн үүнийгээ УИХ-ын холбогдох Байнгын хороодтой зөвшилцөхөөр болсон байна.  

Шинэ коронавируст /COVID-19/халдвартай тэмцэхэд зориулан Дэлхийн банкнаас шаардлагатай орнуудад 14 тэрбум ам.долларын санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэжээ. Монгол Улс эрүүл мэндийн салбарт нэн шаардлагатай байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх 26.9 сая ам.долларын өртөг бүхий төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр хийх аж.

Олон улсын хөгжлийн ассоцациас 13.1 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээл авах бөгөөд зээлийн ашигласан үлдэгдэлд тооцогдох зээлийн хүү жилийн 1.25 хувь, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 0.5 хувь, Үйлчилгээний хураамж 0.75 хувь байх аж. Харин Олон улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банктай  13.8 сая ам.долларын зээлийн хэлэлцээр хийхээр төлөвлөж байна.