150-180 саяын үнэтэй авто машин ариутгагчийг монгол залуус 8.4 саяар хийжээ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд авто машин ариутгалын найман ширхэг төхөөрөмжийг хийж Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн боомт, Улаанбаатар-Даланзадгад чиглэлийн замуудад байршуулжээ. Авто машин ариутгалын энэхүү төхөөрөмжийн зах зээлийн үнэ 150-180 сая төгрөг байдаг бол Ханбогд сумын залуус нэг ширхэг ариутгалын төхөөрөмжийг найман сая 400 мянган төгрөгөөр хийж аймгийнхаа Онцгой комисст хүлээлгэн өгчээ. Энэхүү төхөөрөмж нь говийн нөхцөлд зохимжтой ус маш бага зарцуулдаг бөгөөд ачааны болон суудлын автомашин ариутгахад нэн тохиромжтой болсон байна.