Монгол Улсын иргэд 55 улсад визгүй зорчдог болно

Манай улс Украин улстай харилцан визгүй зорчдог болохоор хэлэлцээ хийж байгаа ажээ. Визийн шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улс, Украин улс хоорондын хэлэлцээрийн төслийг Засгийн газар дэмжээд байна. Хэлэлцээрт гарын үсэг зурснаар бүх төрлийн паспорт эзэмшигчид 90 хүртэл хоног харилцан визгүй зорчих юм. Одоо бол хоёр тал албан ёсны урилгатай иргэдээ харилцан визгүй зорчуулдаг байна. Украинтай хэлэлцээрт гарын үсэг зурснаар манай улсын иргэд нийтдээ 55 улсад визгүй зорчдог болно. Одоогийн байдлаар 54 улсад визгүй зорчиж байгаа юм. Харин манай улсад 56 орны иргэд визгүй зорчиж байна.

Манай улсын иргэд ямар 54 оронд визгүй зорчиж байгааг дараах жагсаалтаас харна уу. Мөн манай улсад иргэд нь визгүй зорчиж буй 56 улсыг танилцуулъя.

 МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Визгүй зорчих хугацаа

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

 Беларусь

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.09.04

2

 Бразил

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2015.09.21

3

 Хонконг /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

14 хүртэл хоног

1998.06.18

4

 Израйль

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1996.03.12

5

 Казахстан

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1994.12.02

6

 Киргиз

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1999.12.04

7

 Куба

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2001.10.08

8

 Макао /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2004.07.03

9

 Малайз

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1994.06.06

10

 Сингапур

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2017.06.08

11

 Филиппин

Бүх төрлийн паспорт

21 хүртэл хоног

1994.05.13

12

 Хятад

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1989.03.30

13

 Турк

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2013.10.10

14

 Лаос

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2007.10.14

15

 Tайланд

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2008.01.13

16

 Серби

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.11.08

17

 ОХУ

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2014.09.03

18

 Индонез

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2016.03.22

19

 Аргентин

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.02.19

20

 Эквадор

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

 

21

 Уругвай

Бүх төрлийн паспорт

 30 хүртэл хоног

2018.06.10

22

Чили

Энгийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.12.29-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө

23

 Албани

Цахим Дипломат, Цахим албан паспорт

90 хүртэл хоног

2017.03.30

24

 БНАСАУ

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1986.11.14

25

 Болгар

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.01.18

26

 Вьетнам

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2000.01.07

27

 Мексик

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2001.11.09

28

 Румын

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

1974.10.14

29

 Словак

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1992.06.26

30

 БНСУ

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2012.05.31

31

 Унгар

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2016.05.18

32

 Чех

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

1992.06.26
2011.07.29

33

 Чили

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2003.09.25

34

 Энэтхэг

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2005.12.23

35

 Польш

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.06.29

36

 Кипр

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.03.30

37

 Камбож

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2012.08.27

38

 Бруней

Дипломат паспорт, албан паспорт

14 хүртэл хоног

2013.07.01

39

 Кувейт

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

40

 Перу

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.04.30

41

 ХБНГУ

 Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

42

 Колумб

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.09.23

43

 Франц

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2013.10.26

44

 Мьянмар

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.11.18

45

 Эстони

Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2014.04.28

46

 Итали

Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2014.07.14

47

 Латви

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2014.06.12

48

 Туркменистан

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2015.06.03

49

 Япон

Дипломат паспорт

30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2016.11.15

50

 Балба

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2017.01.18

51

  Хорват

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2017.04.26

52

 Мальта

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.02.08

53

 Литва

Дипломат паспорт, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.04.29

54

 Швейцарь

Дипломат паспорт, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2018.06.16

Бусад оронд визтэй зорчино

 

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Визгүй зорчих хугацаа

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

1

  Албани

Цахим дипломат, Цахим албан паспорт

90 хүртэл хоног

2017.03.30

2

  Aргентин

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2018.02.19

3

  Беларусь

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.09.04

4

 Бразил

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2015.09.21

5

 Бруней

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.08.01

6

 Болгар

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.01.18

7

 Камбож

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2012.09.27

8

 Колумб

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.09.23

9

 Канад

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2014.01.01

10

 Чили

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2003.09.25

11

 БНХАУ

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

1989.03.30

12

 Куба

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2001.10.08

13

 Хорват

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2017.04.26

14

 Кипр

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2012.04.04

15

 Чех

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2011.07.29

16

 БНАСАУ

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1986.11.14

17

 Эстони

Цахим дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2014.04.28

18

 Франц

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2013.10.26

19

 ХБНГУ

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

 2013.09.01

20

  Хонконг /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

14 хүртэл хоног

1998.06.18

21

 Унгар

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2016.05.18

22

 Энэтхэг

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2005.12.23

23

 Индонез

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

 2011.11.15

24

 Израйль

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1996.03.12

25

 Итали

Дипломат паспорт

90 хүртэл хоног

2014.07.14

26

Япон

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2010.04.01

27

 Казакстан

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1994.12.02

28

 Кувейт

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

29

 Киргиз

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

1999.12.04

30

 Лаос

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1978.06.08

31

 Латви

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2014.06.12

32

 Макао /БНХАУ/

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2004.07.03

33

 Mалайз

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

1994.06.06

34

 Мальта

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.02.08

35

 Мексик

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2001.11.09

36

 Мьянмар

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2013.12.17

37

 Балба

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2017.01.18

38

 Перу

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2014.03.13

39

 Филиппин

Бүх төрлийн паспорт

21 хүртэл хоног

1994.05.13

40

 Польш

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2011.10.26

41

 БНСУ

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1991.10.23

42

 Румын

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

1974.10.14

43

 ОХУ

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2014.11.14

44

 Серби

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2013.11.08

45

 Сингапур

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2017.06.08

46

 Словак

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

1992.06.26

47

 Швейцарь

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2018.06.16

48

 Тайланд

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2008.01.13

49

 Турк

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2013.10.10

50

 Туркменистан

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2015.06.03

51

 Уругвай

Бүх төрлийн паспорт

30 хүртэл хоног

2018.06.10

52

Литва

Дипломат, албан паспорт

30 хүртэл хоног

2018.04.29

53

 ИБУИНВУ

Дипломат паспорт

30 хүртэл хоног

2009.06.29

54

 АНУ

Бүх төрлийн паспорт

90 хүртэл хоног

2001.07.06

55

 Вьетнам

Дипломат, албан паспорт

90 хүртэл хоног

2000.01.07

56

НҮБ-ын ажилтнууд албан ажлаар ирэх тохиолдолд буюу Лесе-Пасе эзэмшигч нь аливаа визний шаардлагаас чөлөөлөгдөнө.

30 хүртэл хоног

2007

МОНГОЛ УЛСАД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ ОРНУУД


Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд eagle.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Сэтгэгдэл бичих (2)

  1. Jigsaaltaa tiveer n tawibuul harhad tsehtstei bhsan

    0 0 Хариу бичих
  2. deed taliin 54 ru engiin passportaaraa vizgui bolchul goyoo

    0 0 Хариу бичих