Ахуйн хийн аюул

Хямд өртөгтэй байдаг учир ахуйн хийн хэрэглээ сүүлийн үед нэмэгджээ. Гэвч иргэд ахуйн хийг буруу хэрэглэснээс осол гэмтэлд өртөж, эд хөрөнгөөрөө хохирох нөхцөл үүсээд байна. Иймд Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас дараах зөвлөмжийг өглөө.

Хийн түлштэй баллоныг суурилуулах байрны температур нь +45*C-ээс ихгүй байна. Баллоныг нарны гэрэл, бусад дулааны эх үүсвэрээс хамгаалан халхавчлах шаардлагатай. Баллон нь хийн төхөөрөмжөөс 0.5м-ээс багагүй, дулааны радиатор, халаах хэрэгслээс 1м-ээс багагүй зайд байрлах ёстой. Баллоныг гэрийн нөхцөлд ( Монгол гэр ) зуух болон пийшингийн амны харалдаа урд байрлуулахгүй байх, пийшингээс 2м-ээс багагүй зайд байрлуулах нь зүйтэй.

Баллон байрлуулсан өрөө, байр нь хий алдагдсан нөхцөлд зайлуулах зориулалтын агааржуулах системтэй байна. Баллоныг суурилуулахдаа түгжээтэй зориулалтын шкаф, эсвэл баллоны дээд хэсэг болон даралт тохируулагчийг хамгаалсан хаалтыг суурилуулна.

Хийн түлштэй баллоныг барилгын суурийн давхар буюу подвалд байрлуулахыг хориглоно. Баллоныг унагах, хатуу биетээр цохиж гэмтээхээс болгоомжлох хэрэгтэй. Гэмтэлтэй баллон болон гэмтэлтэй бусад тоног төхөөрөмжийг ашиглахыг хориглоно. Түүнчлэн нөөцөд байгаа хийн баллоныг зориулалтын агуулахад хадгална. Гэрийн нөхцөлд цэнэгтэй баллон нөөцлөх хориглодог.

Хийн зуухыг ажиллуулахдаа:

 • Зуухны бүх хаалтууд хаалттай эсэх, өрөө тасалгаанд хий алдагдсан эсэхийг заавал шалгах хэрэгтэй
 • Зуухыг ашигласны дараа хийн зуухны хаалтуудыг гүйцэд хаах хэрэгтэй
 • Зуухыг үргэлж цэвэр байлгах, ялангуяа халаах хошууг бохирдохоос хамгаалж байх

Хориглох зүйлс

 • Бага насны хүүхэд болон аюулгүй ажиллагааны заавартай танилцаагүй хүн ажиллуулахыг хориглоно
 • Тулгагүй плитка дээр сав тавихыг хориглоно
 • Плитканы хаалтууд нээлттэй үед баллоны хаалтыг онгойлгохыг хориглоно
 • Холбох хоолой, хаалтуудыг хатуу биетээр цохиж гэмтээх, хаалтын бариулыг түлхүүр бахь гэх мэт зориулалтын бус зүйлээр эргүүлэхийг хориглоно
 • Асаалттай байгаа плиткийг хараа хяналтгүй орхихыг хориглоно. Учир нь буцалж байгаа шингэн зүйлс нь дэвэрсэн үед плитка унтарч хий алдагдаж дахин асаахад дэлбэрэлт үүсэж болзошгүй мөн тос дэврэх үед гал түймэр гарах аюултай !!!
 • Плитка дээр тулганы голчийн хэмжээнээс илүү буюу хэт хүнд зүйл (25 кг-аас илүү) тавихыг хориглоно
 • Ямар нэг засварын ажил хийх, плитканы бүтцийг дур мэдэн өөрчлөхийг хориглоно
 • Шингэрүүлсэн шатдаг хий алдагдсан байранд гэрэлтүүлэх болон өөр бусад зорилгоор чүдэнз, асаагуур асаах, гэрлийн унтраалга дарах, залгуурт цахилгаан хэрэгсэл залгаж үл болно.

Шингэрүүлсэн шатдаг хийг авахад анхаарах зүйлс:

 • Баллоны дээд бөмбөгөр хэсэгт  үйлдвэрлэсэн байгууллагын тэмдэг, үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, тэмдэглэгдсэн байна
 • Баллоны хаалт эвдрэл гэмтэлгүй байна
 • Баллоны баталгаажилтын хугацаа дуусаагүй байна
 • Баллон бүрэн будагтай байх

Дараах баллоныг ашиглахыг хориглоно:

 • Баталгаажилтын хугацаа дууссан
 • Хаах хэрэгсэл бүрэн бус
 • Баллоны их биеийн 1/3 нь будаггүй
 • Хүзүүвч нь дэх бичиглэл буюу пайзгүй
 • Металл хийцэд өөрчлөлт орсон

Ахуйн хийн найрлагад бутан, пропан зэрэг хүний биед хортой химийн бодис агуулагддаг. Улмаар хий санамсаргүй тохиолдолд алдагдах үед гарах үнэр нь амьсгал боогдоход хүргэдэг аж. Иймд дээрх зөвлөмжийг дагаж аюулгүй байдлаа хангаж хэрэглэхийг анхаарууллаа.